ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSW THREAD TAPS

รหัสสินค้า : WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSW THREAD TAPS

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

WARRIOR - BSW THREAD TAPS 100% MADE IN ENGLAND
ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า

 • SHBSW_1 ขนาด 1"
 • SHBSW_1.1/2 ขนาด 1.1/2"
 • SHBSW_1.1/4 ขนาด 1.1/4"
 • SHBSW_1.1/8 ขนาด 1.1/8"
 • SHBSW_1.3/4 ขนาด 1.3/4"
 • SHBSW_1.3/8 ขนาด 1.3/8"
 • SHBSW_1/2 ขนาด 1/2"
 • SHBSW_1/4 ขนาด 1/4"
 • SHBSW_1/8 ขนาด 1/8"
 • SHBSW_11/16 ขนาด 11/16"
 • SHBSW_2 ขนาด 2"
 • SHBSW_3/16 ขนาด 3/16"
 • SHBSW_3/4 ขนาด 3/4"
 • SHBSW_3/8 ขนาด 3/8"
 • SHBSW_5/16 ขนาด 5/16"
 • SHBSW_5/32 ขนาด 5/32"
 • SHBSW_5/8 ขนาด 5/8"
 • SHBSW_7/16 ขนาด 7/16"
 • SHBSW_7/8 ขนาด 7/8"
 • SHBSW_9/16 ขนาด 9/16"

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือเกลียว BSW เกรดไฮสปีด HSS

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือเกลียว BSPT เกรดไฮสปีด HSS

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือ เกลียว NPT เกรดไฮสปีด HSS

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า