ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSPF, BSPT THREAD TAPS

รหัสสินค้า : WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSPF, BSPT THREAD TAPS

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

WARRIOR - BSPF, BSPT THREAD TAPS 100% MADE IN ENGLAND
ดอกต๊าป (หุน) BSPF, BSPT ตราคนป่า

  • SHBSPF/BSPT_1 ขนาด 1"
  • SHBSPF/BSPT_1.1/4 ขนาด 1.1/4"
  • SHBSPF/BSPT_1/2 ขนาด 1/2"
  • SHBSPF/BSPT_1/4 ขนาด 1/4"
  • SHBSPF/BSPT_1/8 ขนาด 1/8"
  • SHBSPF/BSPT_3/4 ขนาด 3/4"
  • SHBSPF/BSPT_3/8 ขนาด 3/8"
  • SHBSPF/BSPT_5/8 ขนาด 5/8"
  • SHBSPF/BSPT_7/8 ขนาด 7/8"


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า