ดอกสว่านก้านลด 1/2 ไฮสปีด (มิล)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SUTTON TOOLS

ดอกสว่านซัตตัน ดอกไฮสปีดสีขาวแบบก้านลด 1/2 BLACKSMITH DRILL BITS - REDUCED SHANK - METRIC

Share

Share

BLACKSMITH DRILL BITS - REDUCED SHANK - METRIC
ดอกสว่านซัตตัน ดอกไฮสปีดสีขาวแบบก้านลด 1/2"
- ความยาวรวม 152 มม.
- ความยาวใบมีด 86 มม.

 • SBS_13.5MM ขนาด 13.5 มม.
 • SBS_14.0MM ขนาด 14.0 มม.
 • SBS_14.5MM ขนาด 14.5 มม.
 • SBS_15.0MM ขนาด 15.0 มม.
 • SBS_15.5MM ขนาด 15.5 มม.
 • SBS_16.0MM ขนาด 16.0 มม.
 • SBS_16.5MM ขนาด 16.5 มม.
 • SBS_17.0MM ขนาด 17.0 มม.
 • SBS_17.5MM ขนาด 17.5 มม.
 • SBS_18.0MM ขนาด 18.0 มม.
 • SBS_18.5MM ขนาด 18.5 มม.
 • SBS_19.0MM ขนาด 19.0 มม.
 • SBS_19.5MM ขนาด 19.5 มม.
 • SBS_20.0MM ขนาด 20.0 มม.
 • SBS_20.5MM ขนาด 20.5 มม.
 • SBS_21.0MM ขนาด 21.0 มม.
 • SBS_21.5MM ขนาด 21.5 มม.
 • SBS_22.0MM ขนาด 22.0 มม.
 • SBS_22.5MM ขนาด 22.5 มม.
 • SBS_23.0MM ขนาด 23.0 มม.
 • SBS_23.5MM ขนาด 23.5 มม.
 • SBS_24.0MM ขนาด 24.5 มม.
 • SBS_24.5MM ขนาด 24.5 มม.
 • SBS_25.0MM ขนาด 25.0 มม.


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **