คีมล็อคตัวซี E6SP, E11SP

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ECLIPSE

คีมล็อคตัวซี หรือ คีมล็อกก้ามปูแบบมีแผ่นรองปากจับ มีขนาด 150 - 275 มม. Locking C-Clamps with regular tips

Share

Share

คีมล็อคตัวซี (มีแผ่นรอง) ECLIPSE
Locking C-Clamps with swivel pads

The wide opening jaws are designed to reach around and grip awkward shapes whilst the swivel pad protect delicate workpieces from damage. Provide a deep reach

ORDER CODE : E6SP

  • Size : 150mm (6")
  • Maximum Jaw Capacity : 44mm (1"-3/4")

ORDER CODE : E11SP

  • Size : 275mm (11")
  • Maximum Jaw Capacity : 80mm (3"-1/8")

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **