เวอร์เนียคาลิเปอร์ Fine Adjustment Vernier Calipers

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 130 - 280 มม.

Share

Share

Incorporating Quadri featur-giving outside, inside, depth and step readings. Fine adjustment feature allows improved sensitivity of slider movement. 14degree vernier face angie reduces parallax. Satin chrome finish with clear easy read graduations.

ORDER CODE : KEN-330-2060K

  • Range 130mm / 5",
  • Granduation (Reading) .02/.001,
  • Full Scale Accuracy 0.03

ORDER CODE : KEN-330-2080K

  • Range 180mm / 7",
  • Granduation (Reading) .02/.001,
  • Full Scale Accuracy 0.03

ORDER CODE : KEN-330-2120K

  • Range 280mm / 11",
  • Granduation (Reading) .02/.001,
  • Full Scale Accuracy 0.03

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **