เกจวัดรัศมี

รหัสสินค้า : FUJI TOOLS : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดรัศมี วัสดุเป็นสแตนเลส มี แบบให้เลือกตั้งแต่ Leaves 8 - 26

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Radius Gages ranging from 1/64"-2" in inches; .010" in decimals and .2mm-50mm in metric. It can be used for in-apection, layout, pattern making and other machining jobs.
 • Ideal for quick checking convex and concave radii of all types ranging from 1/64th to 2". Fractions only.
 • Made of stainless steel with satin-chrome finished.

ORDER CODE : L300 M2

 • Leaves : 19
 • SIZE(METRIC) : 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

ORDER CODE : L300 M4

 • Leaves : 20
 • SIZE(METRIC) : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

ORDER CODE : L300 M6

 • Leaves : 20
 • SIZE(METRIC) : 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0

ORDER CODE : L300 MA

 • Leaves : 14
 • SIZE(METRIC) : 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

ORDER CODE : L300 MB

 • Leaves : 12
 • SIZE(METRIC) : 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

ORDER CODE : L300 MC

 • Leaves : 8
 • SIZE(METRIC) : 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0

ORDER CODE : L300 MD

 • Leaves : 8
 • SIZE(METRIC) : 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0

ORDER CODE : L300 ME

 • Leaves : 8
 • SIZE(METRIC) : 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0

ORDER CODE : L300 MF

 • Leaves : 10
 • SIZE(METRIC) : 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0

ORDER CODE : L300 MG

 • Leaves : 8
 • SIZE(METRIC) : 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0

ORDER CODE : L300 MH

 • Leaves : 12
 • SIZE(METRIC) : 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0

ORDER CODE : L300 MX

 • Leaves : 26
 • SIZE(METRIC) : L300 MA + L300 MB

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

NIKATA SEIKI : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดแนวเชื่อม Welding Gauges

NIKATA SEIKI : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดแนวเชื่อม Welding Gauges

NIKATA SEIKI : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดแนวเชื่อม Welding Gauges

NIKATA SEIKI : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดแนวเชื่อม Welding Gauges

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า