ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Series 50 Short

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน Carbide Plain 4 Flute Shank Milling Cutters Series 50 Short - TiCN Coated

Share

Share

Carbide Plain 4 Flute Shank Milling Cutters: Series 50, Short Series - TiCN Coated

Series 50 - 4 Flute - Short Series
Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting.

Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).


ORDER CODE : SWT-161-5032A
 • Diameter 2.0 mm
 • Flute Length 8.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 2.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5033A
 • Diameter 3.0 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 3.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5034A
 • Diameter 4.00 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 40.0 mm
 • Shank Diameter 4.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5035A
 • Diameter 5.00 mm
 • Flute Length 14.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5036A
 • Diameter 6.0 mm
 • Flute Length 16.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5037A
 • Diameter 7.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 7.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5038A
 • Diameter 8.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5039A
 • Diameter 9.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 9.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5040A
 • Diameter 10.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 70.0 mm
 • Shank Diameter 10.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5041A
 • Diameter 11.0 mm
 • Flute Length 22.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 12.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5042A
 • Diameter 12.0 mm
 • Flute Length 22.0 mm
 • Overall Length 70.0 mm
 • Shank Diameter 12.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5044A
 • Diameter 14.0 mm
 • Flute Length 25.0 mm
 • Overall Length 75.0 mm
 • Shank Diameter 14.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5046A
 • Diameter 16.0 mm
 • Flute Length 25.0 mm
 • Overall Length 75.0 mm
 • Shank Diameter 16.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5050A
 • Diameter 20.0 mm
 • Flute Length 32.0 mm
 • Overall Length 100.0 mm
 • Shank Diameter 20.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-5055A
 • Diameter 25.0 mm
 • Flute Length 46.0 mm
 • Overall Length 150.0 mm
 • Shank Diameter 25.0 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **