ไมโครมิเตอร์วัดนอก SERIES 104 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 104 (Inch) - With Interchangeable Anvils

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

Outside Micrometers - SERIES 104 (Inch) - With Interchangeable Anvils

 • IP65 water/dust protection (Series 340*). * Models with a range up to 300mm.
 • Wide measuring range with interchangeable anvils.
 • With a ratchet stop for constant force.
 • Supplied with zero-setting standards bar for each range.
 • Supplied in fitted wooden case.


ORDER CODE : 104-137
 • Range : 0 - 6"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 1.35 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 5 standards
ORDER CODE : 104-138
 • Range : 6 - 12"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 2.65 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 104-152
 • Range : 12 - 16"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 3.31 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-153
 • Range : 16 - 20"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 4.81 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-154
 • Range : 20 - 24"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 6.35 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-155
 • Range : 24 - 28"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 7.72 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-156
 • Range : 28 - 32"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 9.08 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-157
 • Range : 32 - 36"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 10.51 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-158
 • Range : 36 - 40"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 11.78 kg
 • Remarks : with 4 anvils & 4 standards
ORDER CODE : 104-165*
 • Range : 0 - 2"
 • Resolution : 0.0001"
 • Mass : 0.32 kg
 • Remarks : with 1” anvil & 1 standard
ORDER CODE : 104-201
 • Range : 12 - 18"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 4.69 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 104-202
 • Range : 18 - 24"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 6.51 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 104-203
 • Range : 24 - 30"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 9.95 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 104-204
 • Range : 30 - 36"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 11.87 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards
ORDER CODE : 104-205
 • Range : 36 - 42"
 • Resolution : 0.001"
 • Mass : 13.68 kg
 • Remarks : with 6 anvils & 6 standards

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils. Manufactured to BS 870.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดนอก Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric) - Non-Rotating Spindle Type, Digital model with ratchet stop

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า