เวอร์เนียวัดความลึก SERIES 527 (Metric - Inch)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MITUTOYO : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียวัดความลึก แบบหน้าปัดเข็ม Dial Depth Gage - SERIES 527 (Metric - Inch) - with Fine Adjustment

Share

Share

 

 

Dial Depth Gage - SERIES 527 (Metric - Inch) - with Fine Adjustment

 • Easier and faster reading of dial.
 • Made of hardened stainless steed.
 • Base and measuring faces are hardened and micro-lapped.
 • Optional wider extension base are available.

  Technical Data
 • Dial reading: 0.05mm or .001”
 • Base size: 100x6.5mm (WxT)

ORDER CODE : 527-301-50
 • Metric model
 • Range : 0 - 150 mm
 • Dial reading : 0.05 mm
 • Accuracy : ±0.05 mm
 • Mass : 280 g
ORDER CODE : 527-302-50
 • Metric model
 • Range : 0 - 200 mm
 • Dial reading : 0.05 mm
 • Accuracy : ±0.05 mm
 • Mass : 300 g
ORDER CODE : 527-303-50
 • Metric model
 • Range : 0 - 300 mm
 • Dial reading : 0.05 mm
 • Accuracy : ±0.08 mm
 • Mass : 340 g
ORDER CODE : 527-311-50
 • Inch model
 • Range : 0 - 6"
 • Dial reading : 0.001"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Mass : 280 g
ORDER CODE : 527-312-50
 • Inch model
 • Range : 0 - 8"
 • Dial reading : 0.001"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Mass : 300 g
ORDER CODE : 527-313-50
 • Inch model
 • Range : 0 - 12"
 • Dial reading : 0.001"
 • Accuracy : ±0.0015"
 • Mass : 340 g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **