เวอร์เนียคาลิเปอร์ SERIES 505 (Inch)

รหัสสินค้า : MITUTOYO : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ แบบหน้าปัดเข็ม Dial Caliper - SERIES 505 (Inch)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 

Dial Caliper - SERIES 505 (Inch)

 • Newly designed dial movement for ultra smooth sliding and high shock protection.
 • Titanium coating is applied to the sliding surfaces to enhance the durability (except for 0 - 300mm and 0 - 12" model). No wear over 100,000-time sliding test.
 • Can measure outside and inside diameter (OD and ID), depth, and steps.
 • Clamping screw atop the slider.
  Special models available with carbidetipped outside and inside jaws.

ORDER CODE : 505-674
 • Range : 0 - 4"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
ORDER CODE : 505-675 / 505-689*
 • Range : 0 - 6"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
ORDER CODE : 505-676 / 505-690*
 • Range : 0 - 8"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
ORDER CODE : 505-677*
 • Range : 0 - 12"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
ORDER CODE : 505-708
 • Range : 0 - 6"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside measurement
ORDER CODE : 505-709
 • Range : 0 - 8"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside measurement
ORDER CODE : 505-710*
 • Range : 0 - 12"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside measurement
ORDER CODE : 505-712
 • Range : 0 - 6"
 • Accuracy : ±0.001"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement
ORDER CODE : 505-713
 • Range : 0 - 8"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement
ORDER CODE : 505-714*
 • Range : 0 - 12"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .1"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement
ORDER CODE : 505-720
 • Range : 0 - 12"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .2"/rev
ORDER CODE : 505-721
 • Range : 0 - 12"
 • Accuracy : ±0.002"
 • Graduation : 0.001", .2"/rev
 • Carbide-tipped jaws for outside measurement

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว

KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. Manufactured to DIN 862.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียพลาสติก WN-PLS01 ขนาด 150 มม.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ รุ่นมีเกย์แสดงผลการวัดบนหน้าปัดเข็ม มี 2 ขนาดให้เลือก

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า