ด้ามใส่สปริงเสริมเกลียว V-Coil Insert Tool with Locking Ring

รหัสสินค้า : V-COIL

ด้ามใส่สปริงเสริมเกลียว V-Coil Insert Tool with Locking Ring มีให้เลือก 20 ขนาด

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Tool for inserting thread repair inserts by hand.
 • Soft grip handle.
 • Locking ring to set the depth of insert.
 • Click more info button for table of sizes that each tool will insert.
ORDER CODE : 08002
 • No. : 2
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 2 x 0.4
 • For Insert Wire Thread Size : UNC No.2
ORDER CODE : 08003
 • No. : 3
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 2.5 x 0.45
 • For Insert Wire Thread Size : -
ORDER CODE : 08004
 • No. : 4
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 3 x 0.5
 • For Insert Wire Thread Size : UNC / UNF No.4
ORDER CODE : 08005
 • No. : 5
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 3.5 x 0.6
 • For Insert Wire Thread Size : UNC / UNF No.6
ORDER CODE : 08006
 • No. : 6
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 4 x 0.7
 • For Insert Wire Thread Size : UNC / UNF No.8
ORDER CODE : 08008
 • No. : 8
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 5 x 0.8
 • For Insert Wire Thread Size : UNC / UNF No.10 No.12
ORDER CODE : 08009
 • No. : 9
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 6 x 1.0
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 1/4
ORDER CODE : 08010
 • No. : 10
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 7 x 1.0
 • For Insert Wire Thread Size : UNC / BSW 5/16

ORDER CODE : 08011

 • No. : 11
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 8 x 1.0 / M 8 x 1.25
 • For Insert Wire Thread Size : UNF / BSF 5/16

ORDER CODE : 08012

 • No. : 12
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 9 x 1.25
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC 3/8

ORDER CODE : 08013

 • No. : 13
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 10 x 1.0 / M 10 x 1.25 / M 10 x 1.5
 • For Insert Wire Thread Size : UNF 3/8

ORDER CODE : 08014

 • No. : 14
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 11 x 1.25 / M 11 x 1.5
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 7/16

ORDER CODE : 08015

 • No. : 15
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 12 x 1.0 / M 12 x 1.25 / M 12 x 1.5 / M 12 x 1.75
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 1/2

ORDER CODE : 08016

 • No. : 16
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 14 x 1.5 / M 14 x 2.0
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 9/16

ORDER CODE : 08017

 • No. : 17
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 14 x 1.0 / M 14 x 1.25
 • For Insert Wire Thread Size :

ORDER CODE : 08018

 • No. : 18
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 16 x 1.5 / M 16 x 2.0
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 5/8

ORDER CODE : 08020

 • No. : 20
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 18 x 1.5 / M 18 x 2.0 / M 18 x 2.5
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC 3/4

ORDER CODE : 08021

 • No. : 21
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 20 x 1.5 / M 20 x 2.0 / M 20 x 2.5
 • For Insert Wire Thread Size : UNF 3/4

ORDER CODE : 08022

 • No. : 22
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 22 x 1.5 / M 22 x 2.0 / M 22 x 2.5
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 7/8

ORDER CODE : 08023

 • No. : 23
 • For Insert Wire Thread Size Metric : M 24 x 1.5 / M 24 x 2.0 / M 24 x 3.0
 • For Insert Wire Thread Size : BSW / BSF / UNC / UNF 1"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

V-COIL : CUTTING TOOLS

สปริงเสริมเกลียวพร้อมอุปกรณ์ Thread-Repair-kits

V-COIL : CUTTING TOOLS

สปริงเสริมเกลียวพร้อมอุปกรณ์ Thread-Repair-kits

V-COIL : CUTTING TOOLS

สปริงเสริมเกลียวพร้อมอุปกรณ์ Thread-Repair-kits

V-COIL : CUTTING TOOLS

สปริงเสริมเกลียวพร้อมอุปกรณ์ Thread-Repair-kits

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า