ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง

รหัสสินค้า : MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง มีหลายชุดให้เลือก ทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FEELER GAUGES STRAIGHT LEAF

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : 100MH / 100MH (SUS)

 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.10, 0.20, 0.30, 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 ,1.0 mm
ORDER CODE : 100MK / 100MK (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm
ORDER CODE : 100ML / 100ML (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10
  0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm
ORDER CODE : 100MR / 100MR (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm
ORDER CODE : 100MT / 100MT (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
  1.0, 2.0, 3.0 mm
ORDER CODE : 100MX / 100MX (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
  1.0, 2.0, 3.0 mm
ORDER CODE : 100MY / 100MY (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ,0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15
  0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
ORDER CODE : 100MZ / 100MZ (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ,0.15
  0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ,0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
ORDER CODE : 150MH / 150MH (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.10, 0.20, 0.30, 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 ,1.0 mm
ORDER CODE : 150MK / 150MK (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm
ORDER CODE : 150ML / 150ML (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10
  0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm
ORDER CODE : 150MR / 150MR (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm
ORDER CODE : 150MT / 150MT (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
  1.0, 2.0, 3.0 mm
ORDER CODE : 150MX / 150MX (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
  1.0, 2.0, 3.0 mm
ORDER CODE : 150MY / 150MY (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ,0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15
  0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
ORDER CODE : 150MZ / 150MZ (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ,0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ,0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
ORDER CODE : 172B / 172B (SUS)
 • ความยาว : 4 inch
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : .0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015 inch
ORDER CODE : 172C / 172C (SUS)
 • ความยาว : 6 inch
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : .0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015 inch
ORDER CODE : 172MB / 172MB (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
ORDER CODE : 172MC / 172MC (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
ORDER CODE : 172MD / 172MD (SUS)
 • ความยาว : 230 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
ORDER CODE : 172ME / 172ME (SUS)
 • ความยาว : 300 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
ORDER CODE : 467M / 467M (SUS)
 • ความยาว : 115 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 mm
ORDER CODE : 66 / 66 (SUS)
 • ความยาว : 3 inch
 • จำนวนใบ / ชุด : 26 ใบ
 • ขนาด : 0.0015, 0.002, 0.0025, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025 inch

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

These gauges are widely used in automotive, aviation, diesel and farm equipment manufacture and service, and also in jig, fixture,gauge and experimental work. Inch sizes are 12” long, 1/2” wide and furnished in 32 different thicknesses ranging from ·001 - ·025”. Millimetre sizes are furnished in 300mm lengths, 12·7mm wide in 14 different thicknesses ranging from 0·03-0·50mm. Rounded ends - no ragged edges make stock easier to work with. Each piece marked with thickness and in individual envelope, with convenient 3/16” (5mm) hole punched in the end for hanging.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า