ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน

รหัสสินค้า : MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิวเลอร์เกจแบบเส้นแบน Meteraial sk2~5, HardessHV 400

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : Feeler Stock Gauges

 • ขนาด 0.005mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.015mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.025mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.035mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.045mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.01mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.02mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.03mm กว้าง12.7 mm
 • ขนาด 0.04-0.09(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.10-0.15(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.16-0.19(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.20 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.21-0.24(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.25 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.26-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.30 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.31-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.35 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.36-0.39(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.40 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.41-0.44(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.45 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.46-0.49(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.50 กว้าง12.7 mm
 • ขนาด 0.60 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.70 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.80 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.90 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.95 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 1.00 mm กว้าง 12.7 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

These gauges are widely used in automotive, aviation, diesel and farm equipment manufacture and service, and also in jig, fixture,gauge and experimental work. Inch sizes are 12” long, 1/2” wide and furnished in 32 different thicknesses ranging from ·001 - ·025”. Millimetre sizes are furnished in 300mm lengths, 12·7mm wide in 14 different thicknesses ranging from 0·03-0·50mm. Rounded ends - no ragged edges make stock easier to work with. Each piece marked with thickness and in individual envelope, with convenient 3/16” (5mm) hole punched in the end for hanging.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า