ฟิลเลอร์เกจแบบเส้นแบน

รหัสสินค้า : MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิวเลอร์เกจแบบเส้นแบน Meteraial sk2~5, HardessHV 400

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : Feeler Stock Gauges

 • ขนาด 0.005mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.015mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.025mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.035mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.045mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.01mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.02mm กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.03mm กว้าง12.7 mm
 • ขนาด 0.04-0.09(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.10-0.15(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.16-0.19(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.20 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.21-0.24(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.25 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.26-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.30 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.31-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.35 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.36-0.39(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.40 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.41-0.44(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.45 กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.46-0.49(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
 • ขนาด 0.50 กว้าง12.7 mm
 • ขนาด 0.60 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.70 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.80 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.90 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 0.95 mm กว้าง 12.7 mm
 • ขนาด 1.00 mm กว้าง 12.7 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

This handy product is housed in convenient rewindable dispenser rolls. Having the thickness stock in a case makes it very useful for cutting off the required length for adjusting tappets, spark plugs, distributor points, checking bearing clearances and gear play, fitting pistons, rings and pins, gauging narrow slots,etc. The stock is also useful for shimming in fixture and die work. Supplied in a compact, sturdy plastic rewindable dispenser case. Rewind feature, minimises accidental damage. Made of the finest tempered steel, marked every 6” or 150mm with a line, thickness in thousandths of an inch or in hundredths of a mm. The case provides the ability to snip off the desired length without any waste.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า