ด้ามต๊าปกลม KDS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป KDS Series

ด้ามต๊าปกลม KDS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 2 นิ้ว

Share

Share

ORDER CODE : KDS-1"

  • ขนาด : 1"

ORDER CODE : KDS-1.1/2"

  • ขนาด : 1.1/2"

ORDER CODE : KDS-1.5/16"

  • ขนาด : 1.5/16"

ORDER CODE : KDS-13/16"

  • ขนาด : 13/16"

ORDER CODE : KDS-2"

  • ขนาด : 2"

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **