ต๊าปเกลียวแบบรีดเกลียวเคลือบ TiCN

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : NACHI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปเกลียวแบบรีดเกลียวเคลือบ TiCN TAFLET T-TF

Share

Share


ORDER CODE : List 6920_M1.4

 • ระดับ (mm) : 0.3
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 7
 • ความยาวรวม (mm) : 34
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M1.7

 • ระดับ (mm) : 0.35
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 8
 • ความยาวรวม (mm) : 36
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M2

 • ระดับ (mm) : 0.4
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 9
 • ความยาวรวม (mm) : 40
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M2.3

 • ระดับ (mm) : 0.4
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 9
 • ความยาวรวม (mm) : 42
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M2.5

 • ระดับ (mm) : 0.45
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
 • ความยาวรวม (mm) : 44
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M2.6

 • ระดับ (mm) : 0.45
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 4, 5
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
 • ความยาวรวม (mm) : 44
 • Ø ก้าน (mm) : 3
 • จำนวนฟัน : 3

ORDER CODE : List 6920_M3

 • ระดับ (mm) : 0.5
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 5, 6
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 11
 • ความยาวรวม (mm) : 46
 • Ø ก้าน (mm) : 4
 • จำนวนฟัน : 4

ORDER CODE : List 6920_M3.5

 • ระดับ (mm) : 0.6
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 5, 6
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 11
 • ความยาวรวม (mm) : 48
 • Ø ก้าน (mm) : 4
 • จำนวนฟัน : 4

ORDER CODE : List 6920_M4

 • ระดับ (mm) : 0.7
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 6, 7
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 12
 • ความยาวรวม (mm) : 52
 • Ø ก้าน (mm) : 5
 • จำนวนฟัน : 4

ORDER CODE : List 6920_M5

 • ระดับ (mm) : 0.8
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 6, 7
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
 • ความยาวรวม (mm) : 60
 • Ø ก้าน (mm) : 5.5
 • จำนวนฟัน : 4

ORDER CODE : List 6920_M6

 • ระดับ (mm) : 1
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 10
 • ความยาวรวม (mm) : 62
 • Ø ก้าน (mm) : 6
 • จำนวนฟัน : 4

ORDER CODE : List 6920_M7

 • ระดับ (mm) : 1
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 16
 • ความยาวรวม (mm) : 65
 • Ø ก้าน (mm) : 6.2
 • จำนวนฟัน : 6

ORDER CODE : List 6920_M8

 • ระดับ (mm) : 1.25
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 18
 • ความยาวรวม (mm) : 70
 • Ø ก้าน (mm) : 6.2
 • จำนวนฟัน : 6

ORDER CODE : List 6920_M8

 • ระดับ (mm) : 1
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 18
 • ความยาวรวม (mm) : 70
 • Ø ก้าน (mm) : 6.2
 • จำนวนฟัน : 6

ORDER CODE : List 6920_M10

 • ระดับ (mm) : 1.5
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 19
 • ความยาวรวม (mm) : 75
 • Ø ก้าน (mm) : 7
 • จำนวนฟัน : 8

ORDER CODE : List 6920_M10

 • ระดับ (mm) : 1.25
 • ค่าความคลาดเคลื่อน : 7, 8
 • ความยาวเขี้ยว : P • B
 • ความยาวเส้นเกลียว (mm) : 19
 • ความยาวรวม (mm) : 75
 • Ø ก้าน (mm) : 7
 • จำนวนฟัน : 8
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **