ชุดเครื่องมือกระดาษทราย KI-6413 Kit

รหัสสินค้า : KUANI : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander Kit

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Rear Exhaust

ORDER CODE : KI-6414 Kit
  • ขนาดสายพาน : 20 x 457 mm
  • เร็วรอบ : 18000 rpm
  • ความยาวรวม : 14.4" (365mm)
  • ทางเข้าลม : 1/4pt
  • ขนาดสายลม : 3/8I.D.
  • ปริมาณลม : 3cmf, 85l/min
  • น้ำหนัก : 3.53lbs , 1.6kgs
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Handy and ergonomic Can be used to sand 100% in corners

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน High power and efficient sanding, deburring

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Small belt sander including three sanding belts

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า