SDJC R/L - External Toolholders

รหัสสินค้า : INDEXA-SEIKI

SDJC R/L - External Toolholders

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า


ORDER CODE : IND-106-4540K
  • Designation SDJC: R1010E h=h1:10 b:10 l1:70 l2:16 f:12
ORDER CODE : IND-106-4560K
  • Designation SDLC: R1212F h=h1:12 b:12 l1:80 l2:18 f:16
ORDER CODE : IND-106-4580K
  • Designation SDJC: R1212F h=h1:12 b:12 l1:80 l2:18 f:16
ORDER CODE : IND-106-4590K
  • Designation SDLC: L1212F h=h1:12 b:12 l1:80 l2:18 f:16
ORDER CODE : IND-106-4620K
  • Designation SDLC: R1616H h=h1:16 b:16 l1:100 l2:22 f:20
ORDER CODE : IND-106-4630K
  • Designation SDLC: L1616H h=h1:16 b:16 l1:100 l2:22 f:20
ORDER CODE : IND-106-4640K
  • Designation SDLC: R2020K h=h1:20 b:20 l1:125 l2:22 f:25
ORDER CODE : IND-106-4660K
  • Designation SDLC: R2525M h=h1:25 b:25 l1:150 l2:22 f:32
ORDER CODE : IND-106-4670K
  • Designation SDLC: L2525M h=h1:25 b:25 l1:150 l2:22 f:32
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

INDEXA-SEIKI

CTGP R/L - External Toolholders

INDEXA-SEIKI

MTJN R - External Toolholders

INDEXA-SEIKI

MVJN R/L - External Toolholders

INDEXA-SEIKI

MVVN N - External Toolholders

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า