รอกสลิงมือโยก / รอกตะพาบ (Wire Rope Winch)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MAX PULLER : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

เหมาะสำหรับงานด้านก่อสร้าง, งานสาธารณูปโภค, งานเหมือง, งานอู่เรือ, งานวางท่อ, งานด้านการเกษตร, งานบริการกู้ภัย, งานโรงงาน, งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์, งานระบบไฟฟ้า ฯลฯ

Share

Share

เหมาะสำหรับงานด้านก่อสร้าง, งานสาธารณูปโภค, งานเหมือง, งานอู่เรือ, งานวางท่อ, งานด้านการเกษตร, งานบริการกู้ภัย, งานโรงงาน, งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์, งานระบบไฟฟ้า, งานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, งานโยธา, งานโครงสร้างโลหะ, งานคมนาคม, งานสื่อสารและโทรคมนาคม, งานสร้างสะพาน ฯลฯ

คำแนะนำและวิธีการใช้งาน

 1. การใส่สลิง : ต้องปลดคันโยกแล้วค่อยๆสอดสลิงจากทางด้านบน
 2. การยกสิ่งของ : ต้องโยกคันโยก A ขึ้นลงให้เป็นจังหวะ เพื่อให้รอกได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 3. การปลดสิ่งของออกจากรอก : ต้องโยกคันโยก B ขึ้นและลงในทิศทางตรงกันข้ามกับคันโยก A

หมายเหตุ

 • หากสลิงร้อนให้ใช้น้ำหยอดที่สลิง ห้ามใช้น้ำมันเด็ดขาด
 • เวลาใช้งานให้โยกคันโยกให้เป็นจังหวะตามจังหวะของรอก

ORDER CODE : MP-1600
 • ความสามารถยก (tons) : 1600
 • ความสมารถในการดึง (kg) : 2400
 • ขนาดของสลิง (mm) : 11
 • ความยาวของด้ามโยก (mm) : 1200
 • ขนาด A x B x C (mm) : 545 x 284 x 97
 • น้ำหนัก (mm) : 12
ORDER CODE : MP-3200
 • ความสามารถยก (tons) : 3200
 • ความสมารถในการดึง (kg) : 4000
 • ขนาดของสลิง (mm) : 16
 • ความยาวของด้ามโยก (mm) : 1200
 • ขนาด A x B x C (mm) : 660 x 325 x 116
 • น้ำหนัก (mm) : 28
ORDER CODE : MP-800
 • ความสามารถยก (tons) : 800
 • ความสมารถในการดึง (kg) : 1200
 • ขนาดของสลิง (mm) : 8.3
 • ความยาวของด้ามโยก (mm) : 800
 • ขนาด A x B x C (mm) : 426 x 238 x 64
 • น้ำหนัก (mm) : 6.4
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **