Best Seller

ประแจแหวนข้างปากตาย TPQ-TRCB Series

รหัสสินค้า : TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3113 ขนาด 6 - 32 มม.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับโลก DIN 3113 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROM VANADIUM) แข็งแรงทนทาน
 • TPQ-TRCB06 ขนาด 6 มม. / ความยาว 100 มม.
 • TPQ-TRCB07 ขนาด 7 มม. / ความยาว 110 มม.
 • TPQ-TRCB08 ขนาด 8 มม. / ความยาว 120 มม.
 • TPQ-TRCB09 ขนาด 9 มม. / ความยาว 130 มม.
 • TPQ-TRCB10 ขนาด 10 มม. / ความยาว 140 มม.
 • TPQ-TRCB11 ขนาด 11 มม. / ความยาว 150 มม.
 • TPQ-TRCB12 ขนาด 12 มม. / ความยาว 160 มม.
 • TPQ-TRCB13 ขนาด 13 มม. / ความยาว 170 มม.
 • TPQ-TRCB14 ขนาด 14 มม. / ความยาว 180 มม.
 • TPQ-TRCB15 ขนาด 15 มม. / ความยาว 190 มม.
 • TPQ-TRCB16 ขนาด 16 มม. / ความยาว 200 มม.
 • TPQ-TRCB17 ขนาด 17 มม. / ความยาว 210 มม.
 • TPQ-TRCB18 ขนาด 18 มม. / ความยาว 220 มม.
 • TPQ-TRCB19 ขนาด 19 มม. / ความยาว 230 มม.
 • TPQ-TRCB20 ขนาด 20 มม. / ความยาว 240 มม.
 • TPQ-TRCB21 ขนาด 21 มม. / ความยาว 250 มม.
 • TPQ-TRCB22 ขนาด 22 มม. / ความยาว 260 มม.
 • TPQ-TRCB23 ขนาด 23 มม. / ความยาว 270 มม.
 • TPQ-TRCB24 ขนาด 24 มม. / ความยาว 280 มม.
 • TPQ-TRCB25 ขนาด 25 มม. / ความยาว 290 มม.
 • TPQ-TRCB26 ขนาด 26 มม. / ความยาว 300 มม.
 • TPQ-TRCB27 ขนาด 27 มม. / ความยาว 310 มม.
 • TPQ-TRCB28 ขนาด 28 มม. / ความยาว 320 มม.
 • TPQ-TRCB29 ขนาด 29 มม. / ความยาว 330 มม.
 • TPQ-TRCB30 ขนาด 30 มม. / ความยาว 340 มม.
 • TPQ-TRCB32 ขนาด 32 มม. / ความยาว 360 มม.
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย (มิล) 8 ตัว ขนาด 6 - 22 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย (มิล) 12 ตัว ขนาด 10 - 32 มม. เพิ่มขนาด 16, 21 อย่างละ 1 ชิ้น

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย (มิล) 6 ตัว ขนาด 8 - 19 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย (มิล) 12 ตัว ขนาด 6 - 32 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า