10X HAND MAGNIFIER LOUPE KEN-518-6000K

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.
 
ORDER CODE : KEN-518-6000K
  • Magnification Facor: 10
  • Focal Length : 31mm
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Pocket Magnifier

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Magnifying Loupes

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แว่นขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50-100 mm

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า