กล้องสำรวจสภาพภายในท่อ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด

SeeSnake microReel Video Inspection System/เครื่องมือสำรวจในท่อ SeeSnake microReelTM Video Inspection System 1.1/2″ to 4″ Lines up to 100′ SeeSnake microReel video inspection system provides small size and maneuverability for small diameter and tight-turn radius inspections. - Lightweight and compact design is one-half the size of popular inspection systems, easily stowed in a truck and carried onto the jobsite. - Multi-monitor compatibility with existing SeeSnake monitors, or the microEXPLORER digital inspection camera. - Durable and reliable construction with hardened stainless steel camera head spring assembly for a long service life as well as long lasting high-intensity lights for exceptional viewing. SeeSnake microReel L100 & L100C System Features Stiffer push cable than microDrain to enable line inspections up to 100′.

Share

Share

Specifications

 • Camera Head…………..0.98″ (25 mm).
 • Cable Length …………..100′ (30 m).
 • Cable Diameter ……….0.27″ (6.7 mm).
 • Line Capacity…………..1.5″ to 4″ (38 to 100 mm).
 • Weight……………………10.3 lbs. (4.7 kg).
 • Length…………………….13.25″ (33.7 cm).
 • Width……………………..6.6″ (16.8 cm).
 • Height…………………….14.2″ (36.1 cm).
 • Resolution ………………510 x 496 NTSC.
 • Ball Guide……………….2 Included.
 • Sonde …………………….512 Hz.
 • Counter…………………..Optional.

ORDER CODE : 34623
 • Accessories
 • Description : microReel L100 Drum Only
 • Weight (kg) : 2.5
ORDER CODE : 35138
 • 100 microReel L100 w/Sonde
 • Description : microReel L100 (SeeSnake)
 • Weight (kg) : 4.7
ORDER CODE : 35148
 • 100 microReel L100 w/Sonde
 • Description : microReel L100 (microEXPLORER)
 • Weight (kg) : 4.7
ORDER CODE : 35158
 • 100 microReel L100 w/Sonde
 • Description : microReel L100/microEXPLORER System
 • Weight (kg) : 5.3
ORDER CODE : 35213
 • 100 microReel L100C w/Sonde and Counter
 • Description : microReel L100C (SeeSnake)
 • Weight (kg) : 4.7
ORDER CODE : 35218
 • 100 microReel L100C w/Sonde and Counter
 • Description : microReel L100C (microEXPLORER)
 • Weight (kg) : 4.7
ORDER CODE : 35223
 • 100 microReel L100C w/Sonde and Counter
 • Description : microReel L100C/microEXPLORER System
 • Weight (kg) : 5.3
ORDER CODE : 35243
 • Accessories
 • Description : microReel L100C Drum Only
 • Weight (kg) : 2.5

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **