ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS S/S L/S DRILL-Metric

รหัสสินค้า : SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Sherwood Long Series Drills Steam Tempered HSS

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

General-purpose drills to drill steels with tensile strength up to 1,000N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: normal, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of f11. Manufactured to BS328;Part 1:1986, DIN340RN, ISO494.

For all dimensional specifications please refer to our catalogue.

Series L100 - Metric

ORDER CODE : SHR-025-1420A

 • Dia.(mm) : 1.00

ORDER CODE : SHR-025-1421B

 • Dia.(mm) : 1.10

ORDER CODE : SHR-025-1422C

 • Dia.(mm) : 1.20

ORDER CODE : SHR-025-1423D

 • Dia.(mm) : 1.30

ORDER CODE : SHR-025-1424E

 • Dia.(mm) : 1.40

ORDER CODE : SHR-025-1425F

 • Dia.(mm) : 1.50

ORDER CODE : SHR-025-1426G

 • Dia.(mm) : 1.60

ORDER CODE : SHR-025-1427H

 • Dia.(mm) : 1.70

ORDER CODE : SHR-025-1429K

 • Dia.(mm) : 1.80

ORDER CODE : SHR-025-1431M

 • Dia.(mm) : 1.90

ORDER CODE : SHR-025-1433P

 • Dia.(mm) : 2.00

ORDER CODE : SHR-025-1435R

 • Dia.(mm) : 2.10

ORDER CODE : SHR-025-1437T

 • Dia.(mm) : 2.20

ORDER CODE : SHR-025-1439W

 • Dia.(mm) : 2.30

ORDER CODE : SHR-025-1440X

 • Dia.(mm) : 2.35

ORDER CODE : SHR-025-1441Y

 • Dia.(mm) : 2.40

ORDER CODE : SHR-025-1443A

 • Dia.(mm) : 2.50

ORDER CODE : SHR-025-1445C

 • Dia.(mm) : 2.60

ORDER CODE : SHR-025-1447E

 • Dia.(mm) : 2.70

ORDER CODE : SHR-025-1449G

 • Dia.(mm) : 2.80

ORDER CODE : SHR-025-1451J

 • Dia.(mm) : 2.90

ORDER CODE : SHR-025-1453L

 • Dia.(mm) : 3.00

ORDER CODE : SHR-025-1454M

 • Dia.(mm) : 3.10

ORDER CODE : SHR-025-1455N

 • Dia.(mm) : 3.20

ORDER CODE : SHR-025-1456P

 • Dia.(mm) : 3.25

ORDER CODE : SHR-025-1457Q

 • Dia.(mm) : 3.30

ORDER CODE : SHR-025-1458R

 • Dia.(mm) : 3.40

ORDER CODE : SHR-025-1459S

 • Dia.(mm) : 3.50

ORDER CODE : SHR-025-1460T

 • Dia.(mm) : 3.60

ORDER CODE : SHR-025-1461V

 • Dia.(mm) : 3.70

ORDER CODE : SHR-025-1463X

 • Dia.(mm) : 3.80

ORDER CODE : SHR-025-1464Y

 • Dia.(mm) : 3.90

ORDER CODE : SHR-025-1465N

 • Dia.(mm) : 4.00

ORDER CODE : SHR-025-1466A

 • Dia.(mm) : 4.10

ORDER CODE : SHR-025-1467B

 • Dia.(mm) : 4.20

ORDER CODE : SHR-025-1469D

 • Dia.(mm) : 4.30

ORDER CODE : SHR-025-1470E

 • Dia.(mm) : 4.40

ORDER CODE : SHR-025-1471F

 • Dia.(mm) : 4.50

ORDER CODE : SHR-025-1472G

 • Dia.(mm) : 4.60

ORDER CODE : SHR-025-1473H

 • Dia.(mm) : 4.70

ORDER CODE : SHR-025-1475K

 • Dia.(mm) : 4.80

ORDER CODE : SHR-025-1476L

 • Dia.(mm) : 4.90

ORDER CODE : SHR-025-1477M

 • Dia.(mm) : 5.00

ORDER CODE : SHR-025-1478N

 • Dia.(mm) : 5.10

ORDER CODE : SHR-025-1479P

 • Dia.(mm) : 5.20

ORDER CODE : SHR-025-1481R

 • Dia.(mm) : 5.30

ORDER CODE : SHR-025-1482S

 • Dia.(mm) : 5.40

ORDER CODE : SHR-025-1483T

 • Dia.(mm) : 5.50

ORDER CODE : SHR-025-1485W

 • Dia.(mm) : 5.70

ORDER CODE : SHR-025-1487Y

 • Dia.(mm) : 5.80

ORDER CODE : SHR-025-1488N

 • Dia.(mm) : 5.90

ORDER CODE : SHR-025-1489A

 • Dia.(mm) : 6.00

ORDER CODE : SHR-025-1490B

 • Dia.(mm) : 6.10

ORDER CODE : SHR-025-1491C

 • Dia.(mm) : 6.20

ORDER CODE : SHR-025-1493E

 • Dia.(mm) : 6.30

ORDER CODE : SHR-025-1494F

 • Dia.(mm) : 6.40

ORDER CODE : SHR-025-1495G

 • Dia.(mm) : 6.50

ORDER CODE : SHR-025-1496H

 • Dia.(mm) : 6.60

ORDER CODE : SHR-025-1497J

 • Dia.(mm) : 6.70

ORDER CODE : SHR-025-1499L

 • Dia.(mm) : 6.80

ORDER CODE : SHR-025-1500M

 • Dia.(mm) : 6.90

ORDER CODE : SHR-025-1501N

 • Dia.(mm) : 7.00

ORDER CODE : SHR-025-1502P

 • Dia.(mm) : 7.10

ORDER CODE : SHR-025-1503Q

 • Dia.(mm) : 7.20

ORDER CODE : SHR-025-1505S

 • Dia.(mm) : 7.30

ORDER CODE : SHR-025-1506T

 • Dia.(mm) : 7.40

ORDER CODE : SHR-025-1507V

 • Dia.(mm) : 7.50

ORDER CODE : SHR-025-1508W

 • Dia.(mm) : 7.60

ORDER CODE : SHR-025-1509X

 • Dia.(mm) : 7.70

ORDER CODE : SHR-025-1511N

 • Dia.(mm) : 7.80

ORDER CODE : SHR-025-1512A

 • Dia.(mm) : 7.90

ORDER CODE : SHR-025-1513B

 • Dia.(mm) : 8.00

ORDER CODE : SHR-025-1514C

 • Dia.(mm) : 8.10

ORDER CODE : SHR-025-1515D

 • Dia.(mm) :8.20

ORDER CODE : SHR-025-1517F

 • Dia.(mm) : 8.30

ORDER CODE : SHR-025-1518G

 • Dia.(mm) : 8.40

ORDER CODE : SHR-025-1519H

 • Dia.(mm) : 8.50

ORDER CODE : SHR-025-1520J

 • Dia.(mm) : 8.60

ORDER CODE : SHR-025-1521K

 • Dia.(mm) : 8.70

ORDER CODE : SHR-025-1523M

 • Dia.(mm) : 8.80

ORDER CODE : SHR-025-1525P

 • Dia.(mm) : 9.00

ORDER CODE : SHR-025-1531W

 • Dia.(mm) : 9.50

ORDER CODE : SHR-025-1532X

 • Dia.(mm) : 9.60

ORDER CODE : SHR-025-1533Y

 • Dia.(mm) : 9.70

ORDER CODE : SHR-025-1535A

 • Dia.(mm) : 9.80

ORDER CODE : SHR-025-1536B

 • Dia.(mm) : 9.90

ORDER CODE : SHR-025-1537C

 • Dia.(mm) :10.00

ORDER CODE : SHR-025-1538D

 • Dia.(mm) : 10.10

ORDER CODE : SHR-025-1539E

 • Dia.(mm) : 10.20

ORDER CODE : SHR-025-1542H

 • Dia.(mm) : 10.40

ORDER CODE : SHR-025-1543J

 • Dia.(mm) : 10.50

ORDER CODE : SHR-025-1545L

 • Dia.(mm) : 10.70

ORDER CODE : SHR-025-1547N

 • Dia.(mm) : 10.80

ORDER CODE : SHR-025-1549Q

 • Dia.(mm) : 11.00

ORDER CODE : SHR-025-1551S

 • Dia.(mm) : 11.20

ORDER CODE : SHR-025-1555X

 • Dia.(mm) : 11.50

ORDER CODE : SHR-025-1557N

 • Dia.(mm) : 11.70

ORDER CODE : SHR-025-1559B

 • Dia.(mm) : 11.80

ORDER CODE : SHR-025-1561D

 • Dia.(mm) : 12.00

ORDER CODE : SHR-025-1563F

 • Dia.(mm) : 12.20

ORDER CODE : SHR-025-1567K

 • Dia.(mm) : 12.50

ORDER CODE : SHR-025-1569M

 • Dia.(mm) : 12.70

ORDER CODE : SHR-025-1573R

 • Dia.(mm) : 13.00

ORDER CODE : SHR-025-1578X

 • Dia.(mm) : 13.50

ORDER CODE : SHR-025-1583C

 • Dia.(mm) : 14.00

ORDER CODE : SHR-025-1585E

 • Dia.(mm) : 14.50

ORDER CODE : SHR-025-1587G

 • Dia.(mm) : 15.00

ORDER CODE : SHR-025-1589J

 • Dia.(mm) : 15.50

ORDER CODE : SHR-025-1591L

 • Dia.(mm) : 16.00

ORDER CODE : SHR-025-1593N

 • Dia.(mm) : 16.50

ORDER CODE : SHR-025-1595Q

 • Dia.(mm) : 17.00

ORDER CODE : SHR-025-1597S

 • Dia.(mm) : 17.50

ORDER CODE : SHR-025-1599V

 • Dia.(mm) : 18.00

ORDER CODE : SHR-025-1607D

 • Dia.(mm) : 20.00

สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : CUTTING TOOLS

Kennedy Heavy Duty Drills for Stainless Steel HSS-Co 8%

KENNEDY : CUTTING TOOLS

Primarily designed for removing broken taps or bolts without damaging the component surface. By drilling the core of a tap it is possible to remove the remaining pieces with a scriber. Screw Drills are also suitable for drilling other hard materials including: hardened steels, glass, stellite etc. Select screw drill as per tap diameter. Steady manual feed component and spindle stability are vital. Drills should be running between 1500 and 3500 revs/min. A steady and continuous manual feed should be applied. No cutting fluid required.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

Kennedy Heavy Duty Drills for Stainless Steel HSS-Co 8%

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า