Pointing Trowel KEN-512-0020K

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

London pattern, a smooth rounded end wooden handle with integral tang.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • London pattern, a smooth rounded end
    wooden handle with integral tang.
ORDER CODE : KEN-512-0020K
  • Overall Length : 150mm(6")

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Pointing Trowel

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Plasterer’s Trowel-Economy

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Plasterer’s Hawk

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Gauging Trowel

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า