เวอร์เนียคาลิเปอร์ Dial Calipers KEN-330-1160K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. Manufactured to DIN 862.

Share

Share

  • Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. 
  • Manufactured to DIN 862.

ORDER CODE : KEN-330-1160K

  • Range 150mm
  • Granduation (Reading) .05mm
  • Full Scale Accuracy .05"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **