กระบอกไฮโดรลิค ESX Series

รหัสสินค้า : TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders ESX Series

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Capacity: 10-1000 Tonne
 • Complies with ASME B30.1 standards. High grade steel cylinder is heat treated for additional strength.
 • Threaded base easier to install.
 • Threaded hole & rigging easier to carry.
 • High flow EAB-201 quick coupler.
 • Environmentally friendly painting process provides a durable corrosion resistant finish.
 • Single Acting, load Return.
 • Tilt saddle avallable.

ORDER CODE : ESX-2002

 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 202
 • ขนาด (มม.) : 228
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 60
 • เบอร์ : 135
ORDER CODE : ESX-2004
 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 100
 • ความสูงกระบอก : 252
 • ขนาด (มม.) : 228
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 71
 • เบอร์ : 135
ORDER CODE : ESX-2006
 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 302
 • ขนาด (มม.) : 228
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 83
 • เบอร์ : 135
ORDER CODE : ESX-20012
 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 462
 • ขนาด (มม.) : 228
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 129
 • เบอร์ : 135

ORDER CODE : ESX-2502

 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 248
 • ขนาด (มม.) : 270
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 105
 • เบอร์ : 165
ORDER CODE : ESX-2506
 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 348
 • ขนาด (มม.) : 270
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 142
 • เบอร์ : 165
ORDER CODE : ESX-25012
 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 498
 • ขนาด (มม.) : 270
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630C
 • น้ำหนัก (กก.) : 196
 • เบอร์ : 165

ORDER CODE : ESX-3002

 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 267
 • ขนาด (มม.) : 285
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 126
 • เบอร์ : 200
ORDER CODE : ESX-3006
 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 367
 • ขนาด (มม.) : 285
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 165
 • เบอร์ : 200
ORDER CODE : ESX-30012
 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 517
 • ขนาด (มม.) : 285
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 224
 • เบอร์ : 200
ORDER CODE : ESX-4002
 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 315
 • ขนาด (มม.) : 325
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 195
 • เบอร์ : 215

ORDER CODE : ESX-4006

 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 415
 • ขนาด (มม.) : 325
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 245
 • เบอร์ : 215

ORDER CODE : ESX-40012

 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 565
 • ขนาด (มม.) : 325
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 318
 • เบอร์ : 215

ORDER CODE : ESX-5002

 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 345
 • ขนาด (มม.) : 373
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 283
 • เบอร์ : 250

ORDER CODE : ESX-5006

 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 445
 • ขนาด (มม.) : 373
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 349
 • เบอร์ : 250
ORDER CODE : ESX-50012
 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 595
 • ขนาด (มม.) : 373
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 451
 • เบอร์ : 250
ORDER CODE : ESX-6002
 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 371
 • ขนาด (มม.) : 402
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 354
 • เบอร์ : 270

ORDER CODE : ESX-6006

 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 471
 • ขนาด (มม.) : 402
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 431
 • เบอร์ : 270

ORDER CODE : ESX-60012

 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 621
 • ขนาด (มม.) : 402
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 546
 • เบอร์ : 270
ORDER CODE : ESX-8002
 • กำลังอัด (ตัน) : 800
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 424
 • ขนาด (มม.) : 472
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 560
 • เบอร์ : 320

ORDER CODE : ESX-8006

 • กำลังอัด (ตัน) : 800
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 524
 • ขนาด (มม.) : 472
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 665
 • เบอร์ : 320

ORDER CODE : ESX-80012

 • กำลังอัด (ตัน) : 800
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 674
 • ขนาด (มม.) : 472
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 825
 • เบอร์ : 320

ORDER CODE : ESX-10002

 • กำลังอัด (ตัน) : 1000
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 477
 • ขนาด (มม.) : 530
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 799
 • เบอร์ : 345
ORDER CODE : ESX-10006
 • กำลังอัด (ตัน) : 1000
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 577
 • ขนาด (มม.) : 530
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 937
 • เบอร์ : 345
ORDER CODE : ESX-100012
 • กำลังอัด (ตัน) : 1000
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 727
 • ขนาด (มม.) : 530
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630M
 • น้ำหนัก (กก.) : 1145
 • เบอร์ : 345
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

 

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Single Acting, Hollow Center, Spring Return.

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hollow Center

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hydraculic Return

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hydraculic Return

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า