ปั๊มดูดโคลน WQD-10-8-0.55F

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CHI-PEN เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มดูดโคลนเหล็กหล่อ / ใบพัดเหล็กหล่อ (มีลูกลอย)

Share

Share

ปั๊มดูดโคลนเหล็กหล่อ / ใบพัดเหล็กหล่อ (มีลูกลอย)

ORDER CODE : WQD-10-8-0.55F
  • มอเตอร์ 550W (ขดลวดทองแดง 100%)
  • ขนาดท่อ 2"
  • ปริมาณน้ำ 167 L/min
  • ส่งสูงสุด 8 m
  • กระแสไฟฟ้า 220V
  • ความเร็วรอบ 2860 RPM

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **