ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล KANIMM

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KANI : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล KANIMM Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

Share

Share

ORDER CODE : KANIMM01025

 • ขนาด : M1.2x0.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM01403

 • ขนาด : M1.4x0.3 มม.

ORDER CODE : KANIMM0204

 • ขนาด : M2.0 x 0.40 มม.

ORDER CODE : KANIMM02045

 • ขนาด : M2.0 x 0.45 มม.

ORDER CODE : KANIMM025045

 • ขนาด : M2.5 x 0.45 มม.

ORDER CODE : KANIMM026045

 • เกลียว : M2.6 x 0.45 มม.

ORDER CODE : KANIMM0305

 • ขนาด : M3.0 x 0.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM0306

 • ขนาด : M3.0 x 0.60 มม.

ORDER CODE : KANIMM03506

 • ขนาด : M3.5 x 0.60 มม.

ORDER CODE : KANIMM0407

 • ขนาด : M4.0 x 0.70 มม.

ORDER CODE : KANIMM04075

 • ขนาด : M4.0 x 0.75 มม.

ORDER CODE : KANIMM0508

 • ขนาด : M5.0 x 0.80 มม.

ORDER CODE : KANIMM0509

 • ขนาด : M5.0 x 0.90 มม.

ORDER CODE : KANIMM0610

 • ขนาด : M6.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM0710

 • ขนาด : M7.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM0810

 • ขนาด : ขนาด M8.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM08125

 • ขนาด : M8.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM0815

 • ขนาด : M8.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM09125

 • ขนาด : M9.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM1010

 • ขนาด : M10.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM10125

 • ขนาด : M10.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM1015

 • ขนาด : M10.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM1210

 • ขนาด : M12.0 x 1.00 มม.
 • เกลียว : 2.0

ORDER CODE : KANIMM12125

 • ขนาด : M12.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM1215

 • ขนาด :  M12.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM12175

 • ขนาด : M12.0 x 1.75 มม.

ORDER CODE : KANIMM1310

 • ขนาด : M13.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM13175

 • ขนาด : M13.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM1315

 • ขนาด : M13.0 x 1.75 มม.

ORDER CODE : KANIMM14125

 • ขนาด : M14.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM1415

 • ขนาด : M14.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM14175

 • ขนาด : M14.0 x 1.75 มม.

ORDER CODE : KANIMM1420

 • ขนาด : M14.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM1615

 • ขนาด : M16.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM1620

 • ขนาด : M16.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM18125

 • ขนาด : M18.0 x 1.25 มม.

ORDER CODE : KANIMM1815

 • ขนาด : M18.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM1820

 • ขนาด : M18.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM1825

 • ขนาด : M18.0 x 2.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2015

 • ขนาด : M20.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2020

 • ขนาด : M20.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM2025

 • ขนาด : M20.0 x 2.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2210

 • ขนาด : M22.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM2215

 • ขนาด : M22.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2220

 • ขนาด : M22.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM2225

 • ขนาด : M22.0 x 2.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2410

 • ขนาด : M24.0 x 1.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM2415

 • ขนาด : M24.0 x 1.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2420

 • ขนาด : M24.0 x 2.00 มม.

ORDER CODE : KANIMM2425

 • ขนาด : M24.0 x 2.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2426

 • ขนาด : M24.0 x 2.50 มม.

ORDER CODE : KANIMM2430

 • ขนาด : M24.0 x 3.00 มม.
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **