ค้นพบ 2 รายการ จากคำว่า"ประแจหกเหลี่ยม ประแจแอล ตัวสั้น"