เหล็กส่งตะปู

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง PB755BL-RB

PB755BL-RB เหล็กส่งชุด สีรุ้ง ขนาด 2-8 มม. (6 ตัวชุด) PB SWISS TOOLS RainBow pin punch, drift punch, octagonal, set in practical plastic holder

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VAUGHAN เครื่องมือช่าง 413-01 No.96

413-01 No.96 เหล็กส่ง PIN PUNCH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VAUGHAN เครื่องมือช่าง 411-01 No.94

411-01 No.94 เหล็กส่ง PIN PUNCH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VAUGHAN เครื่องมือช่าง 410-01 No.93

410-01 No.93 เหล็กส่ง PIN PUNCH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS Taper Punches

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for aligning holes in jigs and fixtures etc.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2400K

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2200K

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS Parallel Pin Punches

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2323K, KEN-518-2324K, KEN-518-2325K

Long Parallel Punch Set Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. Fitted with an air grip handle that absorbs vibration as well as deflecting wayward hammer blows.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2430K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2428K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2426K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2425K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2424K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2423K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2422K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2418K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2416K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2415K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2414K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2413K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2412K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2420K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-1550K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for aligning holes in jigs and fixtures etc. Taper Punch Set Contents: 1x 3, 4, 5, and 6mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for aligning holes in jigs and fixtures etc. 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. Supplied in plastic wallet. Contents: 4.0, 4.8, 5.5 & 6.4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. Contents 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 & 6.4mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. 130x8.8mm(11/32")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. 115x5.5mm(7/32"), 115x6.3mm(1/4"), 115x7.8mm(5/16")

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. With a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066 100x1.9mm(5/64"), 100x2.4m(3/32"), 100x3.2mm(1/8"), 100x3.4mm(9/64"), 100x4.0mm(5/32"), 100x4.8mm(3/16"),

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2330K

Long Parallel Punch Set Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. Fitted with an air grip handle that absorbs vibration as well as deflecting wayward hammer blows.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Ideal for driving tight fitting pins out of mechanical assemblies or realigning holes to fit dowel pins. Manufactured from hardened and tempered steel. Fitted with an air grip handle that absorbs vibration as well as deflecting wayward hammer blows.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2435K

Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels. Set - Supplied in plastic wallet. Contents: 2, 3, 4, 5, 6 and 8mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, Manufactured from chrome vanadium steel. Used for punching out pins and dowels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-518-2300K

Cupped and bevelled precision ground points provide accurate positioning over the nail head for efficient depression. Manufactured from hardened and tempered steel, with a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. (Hardness: heads 42 HRC. Max: points 52 - 58 HRC). Overall length: 100mm (4”). Set - Supplied in plastic wallet. Contents: 1.6, 2.4, 3.2 and 4mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

Cupped and bevelled precision ground points provide accurate positioning over the nail head for efficient depression. Manufactured from hardened and tempered steel, with a knurled body for extra grip. Conform to BS 3066. (Hardness: heads 42 HRC. Max: points 52 - 58 HRC). Overall length: 100mm (4"). 100x1.6mm, 100x2.4mm, 100x3.2mm, 100x4.0mm,

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง PB758-SET

เหล็กส่งแบบมีด้าม ประกอบด้วยขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 8 มม. Parallel pin punch set, octagonal, with handle, in practical ToolBox.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง PB758

เหล็กส่งแบบมีด้าม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ยาว 140 - 210 มม. - Parallel pin punch, octagonal, with handle.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้