อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์ CUTTING & GRINDING DISC

 

 

KOBE : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

50mm/2" DIA HOOK-N-LOOP BACKED DISCS P320 (PK-25)

KOBE : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

50mm(2") FLEXIBLE BACKINGPAD FOR HOOK-N-LOOP M6x1

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Brass These brass wire brushes are used in situations where there could be a potential fire or explosion hazard. Brass wire brushes will not cause a spark.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Stainless Steel Stainless steel wire scratch brushes are used predominantly in stainless steel welding processes, where the use of an ordinary wire scratch brush would create the risk of contamination of the weld.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Designed for cleaning all rough surfaces on a variety of materials to remove paint, dirt, rust and stubborn deposits. Hardwood stocks.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Plain metal handles, with steel wire or nylon bristle filling. Suitable for heavy duty cleaning and decarbonising.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Resin bond aluminium oxide sanding belts are designed for industrial applications. Durability combined with flexibility ensures a long life and first class performance. Suitable for wood and metal work.

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Flap Wheel Set

New

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

หินน้ำมันอเนกประสงค์ชนิด Silicon Carbide ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือก Sharpening Stones

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

No.1 3x19mm AL/OX STRAIGHT CARTRIDGE ROLL P80

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SPINDLE MOUNTED HOLDER

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

15x30mm SANDERBAND KIT

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

10x10mm AL/OX SANDING BANDS GRIT 60

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6x330mm AL/OX FILE BELTSP36

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6-19mm SANDING STICK KITINC. BELTS

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6mm SANDING STICK

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

165x75mm 7 HOLE HOOK-N-LOOP SANDING SHEETS P60

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDING SHEET PACK10-PCE

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDER PAD HOOK-N-LOOP AL/OX P40 6 Hole Delta Dust Extraction Type Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over resin' to Hook & Loop backed paper suitable for wood, plastics and ceramics etc. Size: 88 x 93mm.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 6H P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 8 HOLE P60

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40 No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and  re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over  resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

125 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40 No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and  re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over  resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics. Plain (no holes). 125mm

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Suitable for use with Kennedy Hook-n-Loop backed sanding discs.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

S/STICK BACKING PAD 5/16" UNF MALE FOR 150mm DISC

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SELF STICK 6 HOLE PAD 5/16"UNF MALE FOR 150mm DISC

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

100 x 16mm AL/OX FIBREDISCS P24

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115mmx22mm RESIN F/B SANDING DISCS (25)

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150mm 6H SELF-STICK SANDING DISCS P60

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Zirconium Stainless Steel Grade Fibre Discs.

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

100 x 16mm AL/OX FIBREDISCS P24

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SANDING PADS 96x120x12.5mm D/S S/C MEDIUM

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SOFT PACK S/PADS 110x140x5mm S/S S/C MEDIUM

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ANGLED SANDING BLOCKS D/S AL/OX MEDIUM

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Double Sided Blocks Square End

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Wet and Dry Sheet ( PACK OF 25 )

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Assorted Emery Strips ( 100 PIECES )

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Economy Aluminium Oxide Cloth - Sheets ( PACK OF 25 )