อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์ CUTTING & GRINDING DISC

New

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

หินน้ำมันอเนกประสงค์ชนิด Silicon Carbide ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือก Sharpening Stones

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

A six piece set supplied in a wooden case specially selected to cover the majority of sharpening applications. All stones are 13mm x 100mm medium grit supplied in both aluminium oxide and silicon carbide. Contents: 2 square, 2 three square and 2 round.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Half Round Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Round Silicon Carbide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide A general purpose sharpening stone for agricultural and horticultural tools such as hoes, spades, edgers, clippers and shears. Size: 235mm flat tapered and 305mm English round.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

3 Square Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Silicon Carbide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Square Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

For workshop use. Ideal for sharpening chisels, plain iron and virtually any metallic implements. Available in two types. Single Grit Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

For workshop use. Ideal for sharpening chisels, plain iron and virtually any metallic implements. Available in two types. Single Grit Silicon Carbide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

For workshop use. Ideal for sharpening chisels, plain iron and virtually any metallic implements. Available in two types. Combination Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide A general purpose sharpening stone for agricultural and horticultural tools such as hoes, spades, edgers, clippers and shears. Size: 235mm flat tapered and 305mm English round.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Silicon Carbide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

For sharpening curved edge cutting tools. Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Brass These brass wire brushes are used in situations where there could be a potential fire or explosion hazard. Brass wire brushes will not cause a spark.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Stainless Steel Stainless steel wire scratch brushes are used predominantly in stainless steel welding processes, where the use of an ordinary wire scratch brush would create the risk of contamination of the weld.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Designed for cleaning all rough surfaces on a variety of materials to remove paint, dirt, rust and stubborn deposits. Hardwood stocks.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Plain metal handles, with steel wire or nylon bristle filling. Suitable for heavy duty cleaning and decarbonising.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Industrial aluminium oxide sanding paper is "glue" bonded and suitable for use with hand sanding blocks and orbital sanders.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Resin bond aluminium oxide sanding belts are designed for industrial applications. Durability combined with flexibility ensures a long life and first class performance. Suitable for wood and metal work.

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Flap Wheel Set

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใช้ เซาะร่องกำแพงปูน พื้นคอนกรีต และหิน

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อน ชนิดหลังอ่อน มีสินค้าหลายขนาดให้เลือก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

จานทรายซ้อน ชนิดหลังแข็ง มีสินค้าหลายขนาดให้เลือก

New

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

เหมาะสำหรับตัดกระเบื้องและหินอ่อน

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใบเพชรตัดคอนกรีต มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็กบางสีทอง(ตัดบาง) 4" x 1 mm.สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและสเตนเลส

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็กบางสีดำ 4" x 1 mm.สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและสเตนเลส

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็กบาง(บางพิเศษ) 4" x 1 mm.สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและสเตนเลส

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็กบาง 4" x 1 mm.สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและสเตนเลส

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

No.1 3x19mm AL/OX STRAIGHT CARTRIDGE ROLL P80

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SPINDLE MOUNTED HOLDER

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

15x30mm SANDERBAND KIT