อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์ CUTTING & GRINDING DISC

SENATOR : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Flap Wheel Set

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 50x50x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 50x30x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 50x25x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 40x30x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 40x25x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 30x30x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 30x25x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ล้อขัดมีแกน ล้อทรายมีแกน มาราธอน ล้อทรายมีแกน ขนาด 25x25x6 มม. คุณภาพทรายเกรด A (X830W) - สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สเตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส - เหมาะสำหรับงานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม "MARATHON" Saw Blade for aluminium

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ใบเลื่อยวงเดือนฟันคาร์ไบด์ "มาราธอน" (รุ่นตัดไม้) "MARATHON" TCT Saw Blade

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็ก "มาราธอน" "MARATHON" Cutting Wheel แผ่นตัดเหล็ก สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและ สเตนเลส ให้การกัดกินที่รวดเร็ว ฉับไว

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัดเหล็ก "มาราธอน" "MARATHON" Cutting Wheel แผ่นตัดเหล็ก สำหรับตัด ใช้ได้ทั้งเหล็กและ สเตนเลส ให้การกัดกินที่รวดเร็ว ฉับไว

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นเจียร์ "มาราธอน" "MARATHON" Grinding Wheel แผ่นเจียร์ สำหรับงานขัดผิวเหล็กให้เรียบ และทำความสะอาดผิวงาน งานขัดสนิม และงานลบรอยเชื่อม

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

กระดาษทรายกลม 7 นิ้ว ขัดโลหะ ข้อแนะนำการใช้งาน 1.ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2.ใช้กับความเร็วไม่เกิน 80m/sec (ขนาด4" = 15,000 rpm max, ขนาด 5"=12,000 rpm max, ขนาด6"=10,000 rpm max, ขนาด7"= 8,500 rpm max) 3.ควรเก็บแผ่นกระดาษทรายกลมไว้ในที่แห้ง และมีการระบายอากาศได้ดี ข้อควรระวังในการใช้งาน สวม แว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใส่ที่ป้องกันเสียงดัง สวมถุงมือป้องกันทุกครั้ง อ่านคู่มือการ ใช้งานให้เข้าใจก่อนการทำงาน ห้ามใช้กระดาษทรายในขณะที่ไม่มีแผ่นยางรอง

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

กระดาษทรายกลม 6 นิ้ว ขัดโลหะ ข้อแนะนำการใช้งาน 1.ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2.ใช้กับความเร็วไม่เกิน 80m/sec (ขนาด4" = 15,000 rpm max, ขนาด 5"=12,000 rpm max, ขนาด6"=10,000 rpm max, ขนาด7"= 8,500 rpm max) 3.ควรเก็บแผ่นกระดาษทรายกลมไว้ในที่แห้ง และมีการระบายอากาศได้ดี ข้อควรระวังในการใช้งาน สวม แว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใส่ที่ป้องกันเสียงดัง สวมถุงมือป้องกันทุกครั้ง อ่านคู่มือการ ใช้งานให้เข้าใจก่อนการทำงาน ห้ามใช้กระดาษทรายในขณะที่ไม่มีแผ่นยางรอง

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

กระดาษทรายกลม 5 นิ้ว ขัดโลหะ ข้อแนะนำการใช้งาน 1.ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2.ใช้กับความเร็วไม่เกิน 80m/sec (ขนาด4" = 15,000 rpm max, ขนาด 5"=12,000 rpm max, ขนาด6"=10,000 rpm max, ขนาด7"= 8,500 rpm max) 3.ควรเก็บแผ่นกระดาษทรายกลมไว้ในที่แห้ง และมีการระบายอากาศได้ดี ข้อควรระวังในการใช้งาน สวม แว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใส่ที่ป้องกันเสียงดัง สวมถุงมือป้องกันทุกครั้ง อ่านคู่มือการ ใช้งานให้เข้าใจก่อนการทำงาน ห้ามใช้กระดาษทรายในขณะที่ไม่มีแผ่นยางรอง

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

กระดาษทรายกลม 4 นิ้ว ขัดโลหะ ข้อแนะนำการใช้งาน 1.ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2.ใช้กับความเร็วไม่เกิน 80m/sec (ขนาด4" = 15,000 rpm max, ขนาด 5"=12,000 rpm max, ขนาด6"=10,000 rpm max, ขนาด7"= 8,500 rpm max) 3.ควรเก็บแผ่นกระดาษทรายกลมไว้ในที่แห้ง และมีการระบายอากาศได้ดี ข้อควรระวังในการใช้งาน สวมแว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใส่ที่ป้องกันเสียงดัง สวมถุง มือป้องกันทุกครั้ง อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการทำงาน ห้ามใช้กระดาษทรายในขณะที่ไม่มีแผ่นยางรอง

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว (หลังอ่อน)

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

กระดาษทรายซ้อน 4 นิ้ว (หลังแข็ง)

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว) GC ขนาดเบอร์ 80, 100, 120 (ต้องการเบอร์ 80 โปรดสอบถามบริษัทฯ) ** สำหรับเจียร์คาร์ไบด์, มีดเล็บ (เบอร์ 100, 120 เบอร์มาตรฐาน)

MARATHON : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

ขนาดเบอร์ 36, 46, 60 (ต้องการเบอร์ 60 โปรดสอบถามบริษัทฯ) ** สำหรับเจียร์เหล็กธรรมดา หรือมีดกลึง (เบอร์ 36, 46 เบอร์มาตรฐาน)

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

No.1 3x19mm AL/OX STRAIGHT CARTRIDGE ROLL P80

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SPINDLE MOUNTED HOLDER

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

15x30mm SANDERBAND KIT

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

10x10mm AL/OX SANDING BANDS GRIT 60

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6x330mm AL/OX FILE BELTSP36

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6-19mm SANDING STICK KITINC. BELTS

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

6mm SANDING STICK

KOBE : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

50mm/2" DIA HOOK-N-LOOP BACKED DISCS P320 (PK-25)

KOBE : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

50mm(2") FLEXIBLE BACKINGPAD FOR HOOK-N-LOOP M6x1

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

165x75mm 7 HOLE HOOK-N-LOOP SANDING SHEETS P60

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDING SHEET PACK10-PCE

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDER PAD HOOK-N-LOOP AL/OX P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 6H P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 8 HOLE P60

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

125 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40