เชือก ห่วงโซ่สลิง สายรัด

KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย

Model TRE400 Two zinc plated steel safety hooks.