KEN-512-2180K Brick Line

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KENNEDY : อุปกรณ์ความปลอดภัย KEN-512-2180K

Construction quality, use with line pins and plumb bobs.

Share

Share

  • Construction quality, use with line pins and plumb bobs.

ORDER CODE : KEN-512-2180K
  • Overall Length:18m(60')
  • Weight per 10 : 740kg

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **