บรรทัดขนาน บรรทัดสแตนเลส บรรทัดเหล็ก บรรทัดไม้

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดขนาน มีขนาดตั้งแต่ 1000 - 2000 มม. Straight Edge Rule

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดสแตนเลสแบบชุบขาว Hard Chrome Finish สำหรับวัดผิวโค้ง

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดสแตนเลสแบบชุบขาว Hard Chrome Finish

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดสแตนเลสแบบชุบขาว Hard Chrome Finish

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดสแตนเลสแบบชุบขาว Hard Chrome Finish

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

บรรทัดสแตนเลสแบบ 6 พับ 6-Fold Stainless Steel Rule Polish Finish

INSIZE

บรรทัดขนานแบบคมมีด มีขนาดตั้งแต่ 450 - 600 มม. Straight Edge Rule w/Beveled Edge 7112 Series

INSIZE

บรรทัดแสตนเลส มีขนาดตั้งแต่ 300 - 2000 มม. Made of stainless steel Insize 7110 Series

INSIZE

บรรทัดเหล็ก วัสดุคาร์บอนสตีล มีขนาดตั้งแต่ 300 - 600 มม. Carbon Steel Insize 7113 Series