เกจวัดรูใน

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

ชุดเกจวัดรูใน TELESCOPIC GAUGE SET (6-PCE)