อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDING SHEET PACK10-PCE

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

DELTA SANDER PAD HOOK-N-LOOP AL/OX P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 6H P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS 8 HOLE P60

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

125 mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

115mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P40

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

150mm HOOK-N-LOOP BACKINGPAD 5/16"UNF MALE

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

S/STICK BACKING PAD 5/16" UNF MALE FOR 150mm DISC

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

SELF STICK 6 HOLE PAD 5/16"UNF MALE FOR 150mm DISC

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

100 x 16mm AL/OX FIBREDISCS P24

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Economy Emery Cloth (PACK OF 50) Suitable for general purpose, light duty workshop use.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide Cloth - Sheets (PACK OF 50)

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Aluminium Oxide Cloth

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Wet or Dry Silicon Carbide Paper

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Economy Emery Cloth Blue twill economy emery is "glue bonded" to a very flexible J-weight blue twill cloth. Suitable for general purpose, light duty workshop use.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Sanding Pad

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Single Grit Aluminium Oxide Man-made abrasive which is extremely tough, enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing.