แกนเตเปอร์ ปลอกเตเปอร์

GROZ

ปลอกแกนเทเปอร์ (DRILL SLEEVES) GROZ

GROZ

แกนเตเปอร์ (Drill Chuck Arbors) GROZ

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

Extension Sockets A range of quality traditional workholding equipment.