G.501

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 778 มม.

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจเลื่อน 2 ตัว มีขนาด 200, 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 300 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจเลื่อน 2 ตัว มีขนาด 150, 250 มม.

YAMOTO

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 375 มม.

SENATOR

ประแจเลื่อน ขนาด 230 มม. ปากกว้างได้ถึง 68 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 100 - 612 มม.

KENNEDY

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือก 2 ขนาด 250, 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 300 มม.

KENNEDY

ชุดประแจเลื่อน 3 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 100, 200, 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 100 - 450 มม.

KENNEDY

ชุดประแจเลื่อน 2 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 200, 300 มม.

KENNEDY

ชุดประแจเลื่อน 2 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 150, 250 มม.

KENNEDY

ชุดประแจเลื่อน 3 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 100, 200, 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 100 - 600 มม.