G.538

YAMOTO

โครงเลื่อยมือ วัสดุมือจับอลูมิเนียมหล่อ ปรับองศาการตัดได้ ขนาด 400 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือดีไซน์พิเศาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ขนาด 300 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือ มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือวัสดุอลูมิเนียม มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือ วัสดุเป็นเหล็ก น้ำหนักเบา มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

เหมาะสำหรับงานเวิร์คช็อป-งานฝีมือทั่วไป น้ำหนักเบา ขนาด 440 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยสำหรับตัดกระเบื้อง ขนาด 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยโครงเลื่อยมือ พร้อมใบเลื่อยขนาด 12 นิ้ว 18 ฟัน จำนวน 10 ชิ้น 2 Piece Hacksaw Frame and Blade Set

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยโครงเลื่อยมือพร้อมใบเลื่อย 2 แบบ ขนาด 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือรุ่นงานหนัก บอดี้เป็นเหล็ก ขนาด 400 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยงานไม้ ตัวโครงเป็นเหล็ก มือจับไม้ มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เลื่อยหางหนูรุ่นรองรับงานหนัก เหมาะกับพื้นที่งานเข้าถึงยาก ใช้กับใบเลื่อย 145 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมืออลูมิเนียม น้ำหนักเบา ขนาด 400 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือชนิดโค้งเพื่อการตัดในมุมพิเศษ รองรับงานหนักด้วยมือจับอลูมิเนียม โครงเหล็ก ขนาด 300 มม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือวัสดุเหล็กท่อเคลื่อบอีพ็อกซี่ ใช้กับใบเลื่อยได้สองขนาดคือ 250, 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือดีไซน์มือจับพิเศษ พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็กขนาด 150 มม. 18 ฟัน

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือรุ่นมือจับพลาสติกขนาด 216 มม. มาพร้อมใบเลื่อย

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

โครงเลื่อยมือรุ่นมาตรฐานเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ พร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม. 32 ฟัน

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เลื่อยมือตัดเหล็ก วัสดุโครงเหล็กมาพร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เลื่อยมือตัดเหล็ก โครงอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ขนาด 270 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 300 มม. 24 ฟัน

KENNEDY

โครงเลื่อยมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า ขนาด 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยไขควงปากแบน ปากแฉก 7 ตัว ไขควงชุด 7 ตัวชุด VDE