G.538

YAMOTO

โครงเลื่อยมือ วัสดุมือจับอลูมิเนียมหล่อ ปรับองศาการตัดได้ ขนาด 400 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือดีไซน์พิเศาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ขนาด 300 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือ มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

YAMOTO

โครงเลื่อยมือวัสดุอลูมิเนียม มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือ วัสดุเป็นเหล็ก น้ำหนักเบา มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

SENATOR

เหมาะสำหรับงานเวิร์คช็อป-งานฝีมือทั่วไป น้ำหนักเบา ขนาด 440 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยสำหรับตัดกระเบื้อง ขนาด 200 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยโครงเลื่อยมือ พร้อมใบเลื่อยขนาด 12 นิ้ว 18 ฟัน จำนวน 10 ชิ้น

KENNEDY

ประกอบด้วยโครงเลื่อยมือพร้อมใบเลื่อย 2 แบบ ขนาด 150 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยมือรุ่นงานหนัก บอดี้เป็นเหล็ก ขนาด 400 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยงานไม้ ตัวโครงเป็นเหล็ก มือจับไม้ มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม.

KENNEDY

เลื่อยหางหนูรุ่นรองรับงานหนัก เหมาะกับพื้นที่งานเข้าถึงยาก ใช้กับใบเลื่อย 145 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยมืออลูมิเนียม น้ำหนักเบา ขนาด 400 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยมือชนิดโค้งเพื่อการตัดในมุมพิเศษ รองรับงานหนักด้วยมือจับอลูมิเนียม โครงเหล็ก ขนาด 300 มม

KENNEDY

โครงเลื่อยมือวัสดุเหล็กท่อเคลื่อบอีพ็อกซี่ ใช้กับใบเลื่อยได้สองขนาดคือ 250, 300 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยมือดีไซน์มือจับพิเศษ พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็กขนาด 150 มม. 18 ฟัน

KENNEDY

โครงเลื่อยมือรุ่นมือจับพลาสติกขนาด 216 มม. มาพร้อมใบเลื่อย

KENNEDY

โครงเลื่อยมือรุ่นมาตรฐานเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ พร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม. 32 ฟัน

KENNEDY

เลื่อยมือตัดเหล็ก วัสดุโครงเหล็กมาพร้อมใบเลื่อยขนาด 150 มม.

KENNEDY

เลื่อยมือตัดเหล็ก โครงอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ขนาด 270 มม.

KENNEDY

โครงเลื่อยหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 300 มม. 24 ฟัน

KENNEDY

โครงเลื่อยมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า ขนาด 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยไขควงปากแบน ปากแฉก 7 ตัว