G.558

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแหลม

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง มีให้เลือก 2 ขนาด 180, 255 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อค Locking C-Clamps - Swivel Pads มีขนาดให้เลือก 5 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อค Locking C-Clamps มีขนาดให้เลือก 4 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลม มีให้เลือก 2 ขนาด 160 - 200 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมตัด คีมปากแหลม คีมปากจิ้งจก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 4 ขนาด 115 - 205 มม.

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากแหลมชนิดปากตรง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมชนิดต่างๆ 6 ตัว พร้อมกระเป๋า

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีบหุบถ่างแหวนทั้งหมด 4 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมก้ามปูด้ามหุ้มยาง วัสดุโครมวานาเดียมขนาด 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดคีมหุ้มฉนวนไฟฟ้า VDE1000VAC คีมปากแหลม คีมปากจิ้งจก และคีมตัดปากเฉียง ทั้งหมด 3 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมคอเลื่อนหุ้มฉนวนไฟฟ้า ขนาด 240 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคงานเชื่อม หัวตัวที ขนาด 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคงานเชื่อม หัวตัวแอล ขนาด 195 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคงานเชื่อม หัวดับเบิลยู ขนาด 195 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคงานเชื่อม หัวดับเบิลเจ ขนาด 210 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคงานเชื่อม หัวตัวเจ ขนาด 210 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วย คีมคอม้า คีมปากจิ้งจก ประแจเลื่อน

YAMOTO

คีมคอม้า ขนาด 250 มม. Slip Joint Waterpump Pliers

YAMOTO

คีมปากจิ้งจก มีให้เลือก 3 ขนาด 160 - 210 มม.

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

คีมตัดชนิดปากเฉียง มีให้เลือก 3 ขนาด 130 - 185 มม.

YAMOTO

คีมปากแหลม ชนิดปากตรง ด้านในปากมีรอยหยัก มีให้เลือก 4 ขนาด 135 - 200 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแคลมป์ ขนาด 250 x 73 x 165 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู ขนาด 205 มม.

SENATOR

คีมล็อคปากโค้งตัวซี มีให้เลือก 2 ขนาด 150, 280 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแบน ขนาด 255 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากจิ้งจก มีให้เลือก 2 ขนาด 165, 230 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง มีให้เลือก 2 ขนาด 180, 255 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 10 ชนิด

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 10 ชนิด

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 6 ชนิด

SENATOR

คีมคอม้า มีให้เลือก 4 ขนาด 200 - 420 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้า ขนาด 255 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากกว้าง มีให้เลือก 3 ขนาด 150 - 255 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจก มีให้เลือก 3 ขนาด 160 - 210 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดด้ามยาว ชนิดปากเฉียง ขนาด 175 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดชนิดปากเฉียง มีให้เลือก 3 ขนาด 125 - 200 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลม ชนิดปากตรง มีให้เลือก 3 ขนาด 125 - 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วย คีมปากแหลมชนิดปากตรง คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากจิ้งจก