G.582

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกทรงไขควง SQ.DR.1/4

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีข้างปากตาย 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 3/8 - 3/4 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/8 - 1/2 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 12 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 11 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1 1/16 - 2 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 - 3/4 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 26 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 18 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 24 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 11 ตัว ขนาดตั้งแต่ 26 - 50 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 19 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 13 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 26 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีข้างปากตาย 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 19 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนผ่า 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/8 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 25 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 15/16 x 1 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 11 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 18 x 19 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา รุ่นคอตรง 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ออฟเซ็ต 5 ขนาดตั้งแต่1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจปากตาย 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 11 ตัว ประกอบด้วยประแจปากตายขนาด 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 24x26 - 46x50 มม.

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 11 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 30x32 มม.

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/8x3/16 - 9/16x5/8 นิ้ว

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/4x5/16 - 15/16x1 นิ้ว

KENNEDY

ชุดประแจปากตาย 5 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/4x5/16 - 3/4x7/8 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจปากตาย 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 3.2 x 4 - 7 x 8 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยชุดประแจแหวนผ่าขนาดตั้งแต่ 8 x 10 - 16 x 17 มม.

KENNEDY

ข้อต่อบล็อก ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

KENNEDY

ข้อต่ออ่อน ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 30 ชิ้น

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ No.2 - 4

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 55 - 70 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 19 มม.

YAMOTO

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 9 - 10 มม.