G.602

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก 9 ขนาด

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/16 x 1.3/4 - 3/8 x 4.1/4 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 5/64 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ขนาดพกพา 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 3/32 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลขนาดพกพา 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 5/64 - 1/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 5 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง มีขนาดให้เลือกทั้ง มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลขนาดพกพา 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 8 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ขนาดพกพา 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 20 ตัว ขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล โครเมี่ยมวาเนเดียม ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10.0 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล โครเมี่ยมวาเนเดียม มีให้เลือก 9 ขนาด

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 4 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดมิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 5/64 - 3/16 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 6 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล มีขนาดให้เลือกทั้ง มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2.0 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 x 45 - 10 x 112 มม.