G.300

OXFORD : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจขนาด 58 มม. อ่านค่าง่าย แม่นยำ

OXFORD : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจขนาด 58 มม. อ่านค่าง่าย แม่นยำ มีให้เลือก 2 รุ่น

OXFORD : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจขนาด 32 มม. อ่านค่าง่าย แม่นยำ

OXFORD : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจขนาด 32 มม. อ่านค่าง่าย แม่นยำ