G.279

New

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ไขควงกระแทกไร้สายปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ มีไฟ LED ในตัว ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว Kobe™ Cordless Impact Driver

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ไขควงกระแทกไร้สายปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว Kobe™ Variable Speed Cordless Impact Wrench

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ไขควงกระแทกไร้สาย ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว Kobe™ Variable Speed Impact Driver - 1/4

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เซ็ตเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวเครื่องเจียร์มือถือปากตรง และอุปกรณ์เสริมในชุด Kobe Multi Purpose Tool Kit

KOBE TOOLS : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์