ปั้มลมลูกสูบ รุ่น TG-Series

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TIGER ปั๊มลม

ปั้มลมลูกสูบแบบ Single Stage รุ่น TG-Series ขนาด 7-10 กก.

Share

Share

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage
 
ORDER CODE : TG-1
 • ขนาดปั๊มลม : 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 1
 • ความจุถังลม : 36 L
 • ปริมาณลม : 56 L/min
ORDER CODE : TG-2
 • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 64 L
 • ปริมาณลม : 120 L/min
ORDER CODE : TG-21
 • ขนาดปั๊มลม : 1 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 92 L
 • ปริมาณลม : 200 L/min
ORDER CODE : TG-22
 • ขนาดปั๊มลม : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 148 L
 • ปริมาณลม : 240 L/min
ORDER CODE : TG-23
 • ขนาดปั๊มลม : 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 165 L
 • ปริมาณลม : 480 L/min
ORDER CODE : TG-23T
 • ขนาดปั๊มลม : 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 260 L
 • ปริมาณลม : 480 L/min
ORDER CODE : TG-275
 • ขนาดปั๊มลม : 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 315 L
 • ปริมาณลม : 1200 L/min
ORDER CODE : TG-275A
 • ขนาดปั๊มลม : 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 260 L
 • ปริมาณลม : 1200 L/min
ORDER CODE : TG-2A
 • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 58 L
 • ปริมาณลม : 120 L/min
ORDER CODE : TG-2T
 • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 2
 • ความจุถังลม : 92 L
 • ปริมาณลม : 120 L/min
ORDER CODE : TG-310
 • ขนาดปั๊มลม : 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 315 L
 • ปริมาณลม : 1600 L/min
ORDER CODE : TG-310T
 • ขนาดปั๊มลม : 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 520 L
 • ปริมาณลม : 1600 L/min
ORDER CODE : TG-315
 • ขนาดปั๊มลม : 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 520 L
 • ปริมาณลม : 2400 L/min
ORDER CODE : TG-315A
 • ขนาดปั๊มลม : 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 315 L
 • ปริมาณลม : 2400 L/min
ORDER CODE : TG-32
 • ขนาดปั๊มลม : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 148 L
 • ปริมาณลม : 320 L/min
ORDER CODE : TG-35
 • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 260 L
 • ปริมาณลม : 770 L/min
ORDER CODE : TG-35A
 • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 165 L
 • ปริมาณลม : 770 L/min
ORDER CODE : TG-35T
 • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
 • ลูกสูบ : 3
 • ความจุถังลม : 315 L
 • ปริมาณลม : 770 L/min
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **