ชุดเครื่องมือช่าง Home Handyman Kit SEN-595-0500K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SENATOR : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือช่าง ในกล่องเหล็ก รวมทั้งหมด 33 ชิ้น

Share

Share

HHK32 Supplied in a robust Tuff-E tool box with a tote tray for carrying tools to the job and a multi-compartment storage box with lid.

ORDER CODE : SEN-595-0500K
 • Tuff-E toolbox
 • 18 piece wood, metal and masonry drill set.
 • 8 piece fluted handle screwdriver set.
 • 6” diagonal cutting nippers.
 • 3m/10ft Locking tape rule.
 • 10” Straight jaw high strength
 • 6” snipe nose pliers/side cutter blade knife.
 • 7” linesman pliers.
 • 8 segment 18mm snap-off grip wrench.
 • No. of Pieces : 33
 • Overall Weight : 6.41kg

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **