ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Series 48 Short

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ฟัน Carbide Plain 3 Flute Shank Milling Cutters Series 48 Short - Uncoated

Share

Share

Carbide Plain 3 Flute Shank Milling Cutters: Series 48, Short Series - Uncoated

Series 48 - 3 Flute - Short Series
Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting.

Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

 

ORDER CODE : SWT-161-4801A
 • Diameter 1.0 mm
 • Flute Length 4.0 mm
 • Overall Length 40.5 mm
 • Shank Diameter 4.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4801L
 • Diameter 1.5 mm
 • Flute Length 4.5 mm
 • Overall Length 40.0 mm
 • Shank Diameter 4.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4802A
 • Diameter 2.0 mm
 • Flute Length 8.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 2.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4802L
 • Diameter 2.5 mm
 • Flute Length 8.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 2.5 mm
ORDER CODE : SWT-161-4803A
 • Diameter 3.0 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 3.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4803L
 • Diameter 3.5 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 32.0 mm
 • Shank Diameter 3.5 mm
ORDER CODE : SWT-161-4804A
 • Diameter 4.00 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 40.0 mm
 • Shank Diameter 4.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4804L
 • Diameter 4.5 mm
 • Flute Length 12.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 4.5 mm
ORDER CODE : SWT-161-4805A
 • Diameter 5.00 mm
 • Flute Length 14.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4805L
 • Diameter 5.5 mm
 • Flute Length 16.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4806A
 • Diameter 6.0 mm
 • Flute Length 16.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 6.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4806L
 • Diameter 6.5 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4807A
 • Diameter 7.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 50.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4807L
 • Diameter 7.5 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4808A
 • Diameter 8.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 8.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4809A
 • Diameter 9.0 mm
 • Flute Length 20.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 9.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4810A
 • Diameter 10.0 mm
 • Flute Length 22.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 10.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4812A
 • Diameter 12.0 mm
 • Flute Length 22.0 mm
 • Overall Length 60.0 mm
 • Shank Diameter 12.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4816A
 • Diameter 16.0 mm
 • Flute Length 25.0 mm
 • Overall Length 75.0 mm
 • Shank Diameter 16.0 mm
ORDER CODE : SWT-161-4820A
 • Diameter 20.0 mm
 • Flute Length 32.0 mm
 • Overall Length 100.0 mm
 • Shank Diameter 20.0 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **