เทปพลาสติกไวนิล AVN-981-2000K

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Rolls of adhesive vinyl tape. 9mm wide x 66m in length on 75mm diameter cores.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

Vinyl Tape

  • Can be used in many applications, but are mainly sold to be used
    with the neck bag sealer.
  • Sold in packs of 6.
ORDER CODE : AVN-981-2000K
  • Size Width x Length : 9mmx66m

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof -unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า