หัวขัน ขนาด 1/2" 190.10

รหัสสินค้า : UNIOR : เครื่องมือช่าง

หัวขัน ขนาด 1/2"

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • วัตถุดิบ Special tool steel
  • ชุบโครเมี่ยม
  • ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO3315


ORDER CODE : 190.10
  • ขนาด : 1/2"
  • ความยาว : 40mm
สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อเพิ่มขนาด 3/4

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดลมขนาด 1"->3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดขนาด 3/4"

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า