บล็อกตัวทีหัวพับด้ามเลื่อน รุ่น 194/1A1

SKU : UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกตัวทีหัวพับด้ามเลื่อน รุ่น 194/1A1

Share

Share

 • วัตถุดิบ Chrome vanadium
 • ชุบโครเมี่ยม


ORDER CODE : 10 mm
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 175
 • D (mm) : 15
ORDER CODE : 11 mm
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 175
 • D (mm) : 16.5
ORDER CODE : 12 mm
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 175
 • D (mm) : 17.5
ORDER CODE : 13 mm
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 175
 • D (mm) : 19
ORDER CODE : 14 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 180
 • D (mm) : 20.5
ORDER CODE : 15 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 180
 • D (mm) : 21.7
ORDER CODE : 16 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 180
 • D (mm) : 23
ORDER CODE : 17 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 180
 • D (mm) : 24
ORDER CODE : 18 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 180
 • D (mm) : 25.4
ORDER CODE : 19 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 220
 • D (mm) : 26.6
ORDER CODE : 20 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 220
 • D (mm) : 27.7
ORDER CODE : 21 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 220
 • D (mm) : 29
ORDER CODE : 22 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 220
 • D (mm) : 30.5
ORDER CODE : 24 mm
 • L (mm) : 500
 • B (mm) : 220
 • D (mm) : 33
ORDER CODE : 6 mm
 • L (mm) : 400
 • B (mm) : 165
 • D (mm) : 10.5
ORDER CODE : 7 mm
 • L (mm) : 400
 • B (mm) : 165
 • D (mm) : 11.5
ORDER CODE : 8 mm
 • L (mm) : 400
 • B (mm) : 165
 • D (mm) : 12.5
ORDER CODE : 9 mm
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 175
 • D (mm) : 13.8
สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า