บล็อกถอดหัวเทียน รุ่น 185/2

รหัสสินค้า : UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกถอดหัวเทียน รุ่น 185/2

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • วัตถุดิบ Special tool steel
 • ชุบโครเมี่ยม


ORDER CODE : 16 mm
 • L : 5.3/4" (145mm)
 • D : 19
 • B : 120
ORDER CODE : 19 mm
 • L : 4.1/2" (115mm)
 • D : 22
 • B : 120
ORDER CODE : 21 mm
 • L : 4.1/2" (115mm)
 • D : 24
 • B : 120
ORDER CODE : 21 mm
 • L : 7" (180mm)
 • D : 24
 • B : 120
สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

9-in-1 Universal Key Wrench 9 different key-profiles in 1 tool with detachable chain and snap hook. 4 double ended keys plus one central key offering 9 key options. Can be used on most technical locking systems in electrical engineering, supply of gas, water, air conditioning and ventilation systems.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ALL-IN-1 SWAGING PUNCH 1/4",5/16",3/8",1/2",5/8"

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The handle is produced from a one piece drop forging with a 7/16” and 1/2” Whitworth double ended socket for use on fixings. Features a taper podger end used to line up holes and manipulate fixings. Rotating socket offers a single tool for two fastener sizes.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The handle is produced from a one piece drop forging with a 7/16” and 1/2” Whitworth double ended socket for use on fixings. Features a taper podger end used to line up holes and manipulate fixings. Rotating socket offers a single tool for two fastener sizes.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า